This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Act No. 90 of 2006 amending the Environment Protection Act so as to give effect to Commission Regulation (EC) No. 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament (Act concerning the implementation of EC Regulation on Community greenhouse gas emmissions).

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
This Act amends the Environment Protection Act in various articles as a consequence of the Commission Regulation (EC) No. 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 280/2004 of the European Parliament and of the Council. The amendments concern the registration of greenhouse gas emission rights with the Emission Authority.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Staatsblad, No. 90 of 15 March 2007, 6 pp.
Source language

English

Legislation Amendment
No
Original title
Wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten)