This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Decree No. 737 of 2004 containing rules for the implementation of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (Decree Trading Emission Rights).

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Source

Abstract
This Decree implements in the Netherlands rules of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. This Decree indicates categories of activities that fall within the system of a trading scheme for greenhouse gas emission allowance and lays down requirements for an emission licence.
Date of consolidation/reprint
Notes
Consolidated version as at 23 July 2010 (.doc)
Repealed
No
Serial Imprint
Staatsblad, No. 737 of 30 December 2004, 22 pp (.pdf).
Source language

English

Legislation Amendment
No
Original title
Besluit van 17 december 2004, houdende regels ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (Besluit handel in emissierechten).