This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Act No. 336 of 2006 to amend the Environment Protection Act in relation with the implementation of the Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
This Act amends various sections of the Environment Protection Act in relation with the carrying into effect of rules contained in the Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. The Act concerns the consideration of the likely significant effects on the environment of specified public development plans. The Regulations prescribe procedures and contents of environmental reporting, monitoring and assessment in relation to each type of plan.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Staatsblad No. 336, 18 July 2006, 18 pp.
Source language

English

Legislation Amendment
Yes
Original title
Wet van 5 juli 2006 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma s (PbEG L 197) (milieu-effectrapportage plannen).